Zum Haaptinhalt

07.06.2022

Publikatiounen

S’exprimer sans discriminer

« Mesdames, Messieurs, » ? « Ch(è)r.e.s toutes, » ? « Chers et chères tous-tes, » ?

Wéi kann ech en Text schreiwen deen inklusiv awer och liesbar ass?
Vill Leit stellen sech dës Fro op der Aarbecht an am Alldag. De CET – Centre pour l’égalité de traitement, de Centre d’Information et de documentation – Fraen an Gender an de CNFL – Conseil national des femmes du Luxembourg hunn sech zesummegedoe fir e Guide auszeschaffen, deen op dës Fro äntwert.

D’Broschür beschäftegt sech de Moment mat der franséischer Sprooch, mee och nach aner Sproochversioune sinn denkbar.

Dir fannt de Guide an all aner Informatiounen um Site: cet.lu/inclusif (op Franséisch)