Zum Haaptinhalt
Mellt eng Diskriminéierung

Linken

Europäesch Linken

National Linken

Alter
National Agentur fir Jugendinformation (Jugendinfo)
De Jugendrot (CGJL asbl)
LuxSenior
Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJu)
GERO – Kompetenzzenter fir den Alter
Service National de la Jeunesse (SNJ)

Behënnerung
Hoher Behindertenrat (CSPH)
Kanner a Jugendlecher mat spezifesche Besoine
Info-Handicap
Mensche mat enger Behënnerung (Ministerium für Familie, Integration und die Grossregion)
Portal fir digital Barrierefräiheet 

Sexuel Orientéierung
Centre d’Information Gay et Lesbien (CIGALE)
LGBTI Personen (Ministerium für Familie, Integration und die Grossregion)
Rosa Lëtzebuerg

Hierkonft
Interkulturell Agentur (ASTI)
CEFIS
CLAE
Nationalen Auslännerrot (CNE)

Relioun
Allianz vun den Humanisten, Atheisten an Agnostiker
Versammlung vun der muslimischer Gemeinschaft vu Lëtzembuerg (Shoura)
Israelitischt Konsistorium 
Anglikanesch Kierch vu Lëtzebuerg
Kathoulesch Kierch vu Lëtzebuerg
Orthodox Kierch BeNeLux
Evangelesch Kierch Lëtzebuerg

Geschlecht
CID Fraen an Gender
Comité du travail féminin (CTF)
Nationale Fraerot (CNFL)
Weiblech ? Männlech ? Intergeschlechtlech ?
Infomann
Intersex an TransGender Luxembourg a.s.b.l.
Ministère fir Gläichstellung tëschent Fraen a Männer (MEGA)

Verschidde Linken
Action Luxembourg Ouvert et Solidaire-Ligue des Droits de l’Homme (ALOS-LDH)
Centre de Médiation
Chamber
Charte de la diversité Lëtzebuerg
Mënscherechtskommissioun (CCDH)
National Komissioun fir den Dateschutz (CNPD)
Conseil de la Publicité & Commission pour l’Ethique en Publicité
ALIA (Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel)
D’Lëtzebuerger Regierung
IMS Lëtzebuerg
Nationalt Institut fir nohalteg Entwécklung (INDR)
Journal officiel (Legilux)
Ombudsman