De Centre pour l’égalité de traitement (CET) gouf duerch d’Gesetz vum 28. November 2006 geschaf.

De CET übt seng Aufgabe ganz onofhängeg aus a säin Ziel ass d’Promotioun, d’Analys an d’Iwwerwaachung vun der Gläichbehandlung tëschent Persounen, ouni Diskriminatioun op Grond vun der Rass oder der ethnescher Hierkonft, vum Geschlecht, vun der sexueller Orientéierung, vun der Relioun oder den Iwwerzeegungen, vun engem Handicap a vum Alter.

Brochür (PDF)

Stand au festival scolaire “YouMeWe”

En date du 6 juillet 2018, le CET était present avec un stand d’informations, au Festival scolaire “YouMeWe” au Lycée Bel-Val.

Uncategorized

Stand à la « journée d’orientation » pour les signataires du CAI (contrat d’accueil et d’intégration)

Comme à chaque edition, le CET était present avec un stand d’informations, le samedi 30 juin 2018.

Uncategorized

Leitfaden für Medienschaffende in Luxemburg

Die Darstellung von Menschen mit Behinderungen in den Medien hat großen Einfluss auf die Wahrnehmung dieser Menschen in der Gesellschaft.

Deshalb haben das Centre pour l’Egalité de Traitement (CET), die Commission consultative des Droits de l’Homme du Grand-Duché de Luxembourg (CCDH), HörgeschädigtenBeratung, Info-Handicap, Klaro und Nëmme Mat Eis ! zusammen den Leitfaden für Medienschaffende in Luxemburg zum Thema Behinderung und barrierefreies Berichten erarbeitet.

In diesem Leitfaden wird ausführlich erklärt, worauf man bei barrierefreier Kommunikation achten soll, aber auch, wie man über das Thema Behinderung berichtet.

Hier finden Sie den barrierefreien Leitfaden: PDF

 

Uncategorized

Stand d’informations Lycée Bel-Val

En date du 6 juin 2018, le CET était present avec un stand d’informations au Lycée Bel-Val.

Uncategorized

Participation à l’exposition « Semaines de sensibilisation : une ville pour tous »

Le CET participe avec un stand d’informations à l’exposition au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg.

Photogalerie