Neie Rot vum CET

De CET besteet aus engem Rot vu 5 Memberen, dorënner e President. D’Mandat vum President a vun de Memberen dauert 5 Joer. Si gi vum Grand-Duc ernannt, op Virschlag vun der Chamber, je no hire Kompetenzen um Gebitt vun der Gläichbehandlung. D’Mandat vu fënnef Joer kann ee Mol erneiert ginn.

Den aktuelle Verwaltungsrot besteet aus :

  • Patrick HURST, President
  • Catia FERNANDES, Member
  • Annemie MAQUIL, Member
  • Anik RASKIN, Member
  • Nicole SIBENALER, Member

Vu lénks no riets: 1. Rei: Catia FERNANDES, Patrick HURST, Annemie MAQUIL 2.Rei: Sandra REITER, Anik RASKIN, Nicole SIBENALER, Nathalie MORGENTHALER

Uncategorized